Published News

Dân Hoa Kỳ không có nhiều thời gian cho việc nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/r_theologika/user/viewPublicProfile/372173

Giống như các đất nước khác trên toàn cầu, Hoa Kỳ có không ít tầng lớp kinh tế khác nhau trong xã hội. Có thể lấy ví dụ từ các bạn sinh viên của Hoa Kỳ. Nhiều người sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền để