0
เมื่อพวกเขาออกมาจากสแกนเนอร์เนอร์แล้วคุณจะสามารถแทนที่ได้อย่างรวดเร็วและเตรียมการรับมือกับมัน ตรวจสอบเพื่อมองว่าสายการบินของคุณมีเครดิตเที่ยวบินในอนาคตสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารที่ลดลงหรือเปล่า บางสายการบินจะให้เครดิตแก่คุณสำหรับเพื่อการเดินทางคราวต่อมาถ้าหากพวกเขาลงรายการบัญชีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่ต่ำกว่าสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments